Vill Du bli medlem?    mail@uppsala.lions.se
Bidrag lämnas via PlusGiro 371321-1.
Ange om stödet är till cancerforskning, flyktinghjälp eller annan hjälpverksamhet via Lions.


Jan-Åke Sääf, president
E-post: president@uppsala.lions.se
Telefon: 076-787 71 87
Styrelsen

 

Verksamhetsåret 2018 - 2019
Sammanträdeslokal:
Borgerskapets Hus, Sysslomansgatan 37, UPPSALA. Som regel 3:e onsdagen/månad kl. 18.30

 
Hösten 2018: 19/9, 17/10, 21/11 och 13/12 (obs torsdag)
Våren 2019: 16/1, 20/2, 20/3, 10/4, 15/5 och 12/6