Vill Du bli medlem?    mail@uppsala.lions.se
Bidrag lämnas via PlusGiro 371321-1.
Ange om stödet är till cancerforskning, flyktinghjälp eller annan hjälpverksamhet via Lions.


Lars Rudmark, president
E-post: rudmarks@hotmail.com
Telefon: 0703-466063,
Styrelsen

 

Verksamhetsåret 2017 - 2018
Sammanträdeslokal:
Borgerskapets Hus, Sysslomansgatan 37, UPPSALA. Som regel 3:e onsdagen/månad kl. 18.30

Hösten 2017: 20/9, 18/10, 15/11 och 13/12
Våren 2018: 17/1, 21/2, 21/3, 18/4, 16/5 och 13/6