Vill Du bli medlem?    mail@uppsala.lions.se
Bidrag lämnas via PlusGiro 371321-1.
Ange om stödet är till cancerforskning, flyktinghjälp eller annan hjälpverksamhet via Lions.


Jan-Åke Sääf, president
E-post: president@uppsala.lions.se
Telefon: 076-787 71 87
Styrelsen

 

Verksamhetsåret 2018 - 2019
Sammanträdeslokal:
Borgerskapets Hus, Sysslomansgatan 37, UPPSALA. Som regel 3:e onsdagen/månad kl. 18.30

 
Hösten 2018: 19/9, 17/10, 21/11 och 13/12 (obs torsdag)
Våren 2019: 16/1, 20/2, 20/3, 10/4, 7/5 (obs tisdag, styrelsemöte kl 18, månadsmöte kl 19) och 12/6

Lions Club Uppsala fyller 70 år vilket vi firar den 18 maj.

 

Vi kommer att duka upp en vårbuffé i Borgerskapets Hus.

Festen inleds med ett mingel och lite bubbel i trädgården, om vädret tillåter.

 

För musiken sörjer nyckelharpespelemän.

 

Under kvällen tillkännages våra stipendier, 2 till humanitära ändamål och tre kulturstipendier.

 

Anmälan senast 5 maj (gärna tidigare) till klubbens sekreterare,

mejl: kerstin.marinko@telia.com.

Pris 300 kr/person betalas till klubbens
plusgirokonto 37 23 21-1 eller Swish 123 514 86 63.
Vänligen ange ditt namn på inbetalningen.

  

 Hjärtligt välkomna!

 Jan-Åke Sääf, LP Lions Club Uppsala